เรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่ร่วมตั้งองค์กฐินสามัคคี และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม(ยอดมุข)


กองการเจ้าหน้าที่ร่วมตั้งองค์กฐินสามัคคี และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม(ยอดมุข)


               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม (ยอดมุข) และทักษิณานุปาทาน ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
               โดยในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ได้ตั้งองค์กฐิน ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในช่วงบ่าย คณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำต้นดอกเงินมารวมกัน และในเวลา 17.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย โดยมีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน ทั้งนี้ มีกำหนดไปทอดถวายกฐินสามัคคี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
               และในโอกาสเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม (ยอดมุข) และทักษิณานุปาทาน ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จุดธูป-เทียนบูชาหน้าหีบพระอภิธรรม พระพิธีธรรม จำนวน 4 รูป สวดพระอภิธรรม (ยอดมุข) จากนั้นอธิการบดีทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล อธิการบดีและผู้บริหารถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมพระพิธีธรรม โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประชาชนในชุมชนรอบนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิธี


                     ภาพ : เมธา วงศ์คำตา

                     ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

                     ผู้ประกาศ : เมธา วงศ์คำตา วันที่ 31 ตุลาคม 2559