เรื่อง : งานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2554


งานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2554


               มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2554 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย พิธีอัญเชิญพระอุปคุต, พิธีอัญเชิญพระเวสสันดร, พิธีแห่พระเวชสันดรเข้าเมือง, ขบวนกลองยาว, ขบวนฟ้อนรำ, ขบวนแห่ผ้าผะเหวดขบวนผู้ร่วมพิธี 13 กัณฑ์ ซึ่งมีความหลากหลายของขบวนแห่ นักศึกษาจากชมรมและคณะต่างๆ ได้จัดมาร่วมใน อีกทั้งขบวนการล้อเลียนแบบประเพณีโบราณที่นิยมทำกันมาแต่บรรพบุรุษ และได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความสนใจออกมาชมเป็นจำนวนมาก และมาสิ้นสุดขบวนที่บริเวณลานเทศน์มหาชาติ บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารีและร่วมรับฟังการเทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน มีดนตรีบรรเลงเพลงสาธุการ เพลงโหมโรงเย็น/โหมโรงเทศน์ โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยการจัดงานเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ได้กำหนดจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2554 ซึ่งเป็นปีมหามงคลและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร นิสิต นักศึกษา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติให้ดำรงอยู่สืบไป ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พิธีสงฆ์ได้รับความเมตตาจากคณะนักเทศน์ “วาทะเสียงธรรม” นำโดยพระครูกิตติธีรานุวัฒน์ วัดสวรรค์คงคา ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น และคณะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ. 1374


                     ภาพ : ประภัสร์ รัตนพร / เมธา วงศ์คำตา

                     ข่าว : ประภัสร์ รัตนพร

                     ผู้ประกาศ : ประภัสร์ รัตนพร วันที่ 06 ธันวาคม 2554