เรื่อง : งานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ 2555


งานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ 2555


               เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2555 เวลา 18.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ 2555 ที่ร้านอาหารแผ่นดินทอง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส ได้เข้าร่วมงานพร้อมกล่าวให้พรปีใหม่และร่วมจับสลากมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่บุคลากร ในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ 2555 นอกจากมีกิจกรรมจับสลากมอบของขวัญปีใหม่แล้วยังมีการจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ของบุคลากรและมีกิจกรรมนันทนาการด้วย


                     ภาพ : นายประภัสร์ รัตนพร

                     ข่าว : ประภัสร์ รัตนพร

                     ผู้ประกาศ : ประภัสร์ รัตนพร วันที่ 09 มกราคม 2555