เรื่อง : งานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ 2557


งานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ 2557


               เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 เวลา 18.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ 2557 ที่ร้านอาหารแผ่นดินทอง จังหวัดมหาสารคาม มีกิจกรรมจับสลากมอบของขวัญปีใหม่ การจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ของบุคลากรและมีกิจกรรมนันทนาการด้วย


                     ภาพ : เมธา วงศ์คำตา

                     ข่าว : เมธา วงศ์คำตา

                     ผู้ประกาศ : เมธา วงศ์คำตา วันที่ 08 มกราคม 2557