เรื่อง : บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม


บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม


               ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดมหาสารคาม โดยในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี เป็นตัวแทนในการรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 ซึ่งจะมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหมู่บ้านดังต่อไปนี้ บ้านมะกอก บ้านกุดหัวช้าง บ้านดอนนา บ้านห้วยซัน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


                     ภาพ : ประภัสร์ รัตนพร/กองการเจ้าหน้าที่

                     ข่าว : ประภัสร์ รัตนพร/กองการเจ้าหน้าที่

                     ผู้ประกาศ : ประภัสร์ รัตนพร วันที่ 10 ตุลาคม 2554