เรื่อง : มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ


มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ


                เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา จันทรอด รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ โดยมี รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
               ในการนี้ รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และนายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบ และร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล" ทั้งนี้เพื่อนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป


                     ภาพ : เมธา วงศ์คำตา

                     ข่าว : เมธา วงศ์คำตา

                     ผู้ประกาศ : เมธา วงศ์คำตา วันที่ 09 พฤศจิกายน 2559