เรื่อง : โครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ


โครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ


               ในวันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ "Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ" เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ บุคลากรในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ได้ เข้าร่วมโครงการ "Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ" ด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารี

              โดยมีอาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ และในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งในงานคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด โดยการเก็บเศษขยะ ใบไม้แห้ง ขวดพลาสติก และกวาดทำความสะอาดพื้นถนนภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


                     ภาพ : เมธา วงศ์คำตา

                     ข่าว : เมธา วงศ์คำตา

                     ผู้ประกาศ : เมธา วงศ์คำตา วันที่ 11 ธันวาคม 2556