เรื่อง : โครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 11


โครงการ  Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 11


               ในวันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ " Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 11 เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ บุคลากรในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ได้ เข้าร่วมโครงการ " Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 11 ด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ บริเวณสนามหญ้าตรงข้ามอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร โดยมีอาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ และในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งในงานคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด โดยการเก็บเศษขยะ ใบไม้แห้ง ขวดพลาสติก และกวาดทำความสะอาดพื้นถนนภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


                     ภาพ : นายประภัสร์ รัตนพร / นายเมธา วงศ์คำตา

                     ข่าว : นายประภัสร์ รัตนพร

                     ผู้ประกาศ : ประภัสร์ รัตนพร วันที่ 13 ธันวาคม 2554