รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)


     ☺ ครั้งที่ 15/2560

     ☺ ครั้งที่ 14/2560

     ☺ ครั้งที่ 13/2560

     ☺ ครั้งที่ 12/2560

     ☺ ครั้งที่ 11/2560

     ☺ ครั้งที่ 10/2560

     ☺ ครั้งที่ 9/2560

     ☺ ครั้งที่ 8/2560

     ☺ ครั้งที่ 7/2560

     ☺ ครั้งที่ 6/2560

     ☺ ครั้งที่ 5/2560

     ☺ ครั้งที่ 4/2560

     ☺ ครั้งที่ 3/2560

     ☺ ครั้งที่ 2/2560

     ☺ ครั้งที่ 1/2560