เรื่อง : ผู้บริหารและบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน


ผู้บริหารและบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน


               เมื่อพุธวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมี นางชุติมา โหรากุล และคณะบุคลากรงานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในครั้งนี้ด้วย
              โดยกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีเป้าหมายในการจัดทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 100 ดอก และนำไปรวมกับส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อส่งต่อไปยังส่วนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป


                     ภาพ : กองการเจ้าหน้าที่

                     ข่าว : กองการเจ้าหน้าที่

                     ผู้ประกาศ : กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 09 สิงหาคม 2560ผู้บริหารและบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่_มหาวิทยาลัยมหาสารคาม_ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน