เรื่อง : ร้อยดวงใจ ชาว มมส ปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9


ร้อยดวงใจ ชาว มมส ปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9


               วันนี้ (16 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และนำคณาจารย์ บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ เปิดเผยว่า กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งสำหรับพสกนิกรชาวไทยและชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
               โดยมีกิจกรรมบรรจุดินปลูกใส่ถุงดำ จำนวน 40,000 ถุง การย้ายต้นกล้านำใบปลูก การปลูกต้นดาวเรืองบริเวณลานหน้าเสาธงสัญลักษณ์เลข ๙ ปลูกตกแต่งบริเวณแนวถนนทางหลวงเส้น 2202 และพื้นที่ตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้ออกดอกสวยงาม เพื่อให้บุคลากร ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อความสามัคคีของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งเสริมและพัฒนาภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยให้เกิดความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
               ซึ่งการร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองในวันนี้ จะได้ทันออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9


                     ภาพ : กองการเจ้าหน้าที่

                     ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

                     ผู้ประกาศ : กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 16 สิงหาคม 2560ร้อยดวงใจ_ชาว_มมส_ปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่_9