กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อเรา

043-754-378 , 043-754-255 pd@msu.ac.th

ฐานมูลข้อมูลวารสาร


ฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับตาม ประกาศ ก.พ.อ.
 • Web of Science (ยอมรับเฉพาะวารสารในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น ) Web of Science (WoS) Journal Info Master Journal List
 • Scopus
 • ERIC
 • Pubmed
 • MathSciNet
 • JSTOR
 • Project Muse
 • ฐานข้อมูลระดับชาติ
 • ฐานข้อมูล TCI (บทความต้องผ่าน Peer reviewer อย่างน้อย 3 คน)
 • วารสารและสำนักพิมพ์ที่ควรหลีกเลี่ยงและไม่ควรส่งผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่
  Predatory
 • The Predatory Publishers List
 • The Predatory Journals
 • Beall’s List
 • Hijacked Journals
 • standalone-journals
 • publishers
 • แนะนำโปรแกรมสำหรับตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม PLAGIARISM
 • โปรแกรม TURNITIN
 • โปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ (อาจารย์สามารถเข้าใช้ระบบได้ภายใต้ E-MAIL : @MSU.AC.TH)
 • รู้จักกองการเจ้าหน้าที่

  มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรม และมีคุณภาพ

  ผู้เข้าชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่ :

  https://pd.msu.ac.th

  Powered by

  ที่อยู่

  กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3
  อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  245 หมู่ 7 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
  จ.มหาสารคาม 44150

  จันทร์ - ศุกร์: เวลา 08.30 - 16:30 น.
  043-754378 043-754255
  pd@msu.ac.th

  หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

     

  Loading...