กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 043-754-378,043-719-825,043-719-826

  LINK หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย


  รู้จักกองการเจ้าหน้าที่

  มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรม และมีคุณภาพ

  ผู้เข้าชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่ :

  https://pd.msu.ac.th

  Powered by

  ที่อยู่

  กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3
  อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  245 หมู่ 7 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
  จ.มหาสารคาม 44150

  จันทร์ - ศุกร์: เวลา 08.30 - 16:30 น.
  โทรศัพท์ : 043-754378,043-719825,043-719826
  โทรสาร : 043-754255
  [email protected]

  หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

     

  Loading...