กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อเรา

043-754-378 , 043-754-255 pd@msu.ac.th

สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566

จำนวนหนังสือรับรอง
จำนวนหนังสือรับรองบุคลากรวันนี้ จำนวน ฉบับ
จำนวนหนังสือรับรองบุคลากรสัปดาห์นี้ จำนวน ฉบับ
จำนวนหนังสือรับรองบุคลากรเดือนนี้ จำนวน ฉบับ
จำนวนหนังสือรับรองบุคลากรปีนี้ จำนวน - ฉบับ
จำนวนบัตรประจำตัวบุคลากร
จำนวนบัตรประจำตัวบุคลากรวันนี้ จำนวน บัตร
จำนวนบัตรประจำตัวบุคลากรสัปดาห์นี้ จำนวน บัตร
จำนวนบัตรประจำตัวบุคลากรเดือนนี้ จำนวน บัตร
จำนวนบัตรประจำตัวบุคลากรปีนี้ จำนวน บัตร

รู้จักกองการเจ้าหน้าที่

มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรม และมีคุณภาพ

ผู้เข้าชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่ :

https://pd.msu.ac.th

Powered by

ที่อยู่

กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3
อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
245 หมู่ 7 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม 44150

จันทร์ - ศุกร์: เวลา 08.30 - 16:30 น.
043-754378 043-754255
pd@msu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

   

Loading...